ОБАДЕТЕ СЕ НА 0700 15 15 1

First Estates с промени в Общите условия на Агенцията

Индустрията отблизо

2016-04-12

"Фърст Естейтс" би искала да ви информира, че има някои малки промени в Общите условия на Агенцията при осъществяване на посредническа дейност.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ на АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
"ФЪРСТ ЕСТЕЙТС" ООД ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 

I. ПРЕДМЕТ 
1. “ФЪРСТ ЕСТЕЙТС” ООД, наричано още и „АГЕНЦИЯТА” осъществява посредническа дейност свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и по тези ОБЩИ УСЛОВИЯ сключва ДОГОВОРИ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО като посредник с Клиенти (наричани също така и Възложители). 
2. Адресът за кореспонденция на “ФЪРСТ ЕСТЕЙТС” ООД е: 1000, гр. София, ул. "Московска" № 27, вх. А, ет. 1; e-mail: office@first.bg, тел: 070015151. 
3. Настоящите Общи условия в тяхната цялост или части от тях се прилагат винаги и във всички случаи, когато между АГЕНЦИЯТА и физическо и/или юридическо лице, (наричано „Клиент”, или „Възложител”) се осъществи контакт по повод предоставянето на информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти (било за покупко-продажба, било по повод на наемни отношения) или се договарят условия по сключването на Договор за посредничество за осъществяване на сделка с недвижим имот или винаги когато има сключен Договор за посредничество. 

Научете повече тук.
 

First Estates използва бисквитки. Научете повече за нашата Политика относно бисквитките и Политика за защита на личните данни.

Затвори Съгласен съм